Bê tông bị lớp bụi trên bề mặt

.

Hiện tượng:
Có một lớp bột trên bề mặt bê tông dễ dàng dính tay khi quệt vào.
Nguyên nhân:
• Bảo dưỡng không đúng, hay bề mặt bị khô quá nhanh.
• Bản thân bê tông quá yếu do yếu tố kỹ thuật không được đảm bảo, chịu mài mòn kém.
• Hoàn thiện bề mặt quá sớm, trước khi bê tông se mặt. Hoặc hoàn thiện bê tông dưới trời mưa.
Phòng ngừa:
• Với điều kiện khắc nghiệt, nên sử dụng bê tông có cường độ cao hơn.
• Đợi bê tông se mặt trước khi làm mặt, hoặc quét nước mặt khi thời tiết lạnh. Bảo dưỡng đúng cách.
• Bảo vệ bê tông tránh bị khô quá nhanh trong thời tiết nóng và gió.