Bê tông có màu sắc thay đổi

.

Hiện tượng:
có những mảng màu đậm nhạt khác nhau trên bề mặt bê tông.
Nguyên nhân:
• Điều kiện bảo dưỡng bê tông không đồng đều trên bề mặt bê tông.
• Sử dụng các loại xi măng khác nhau để làm khô bề mặt khi hoàn thiện.
• Cát, đá bẩn: sau khi đầm bê tông các chất bẩn nổi lên và dồn lại tạo các vệt màu.
Phòng ngừa:
• Lựa chọn vật liệu sạch: cát, đá, nước không bị lẫn tạp chất.
• Sử dụng một loại bê tông khi đổ, đầm và hoàn thiện, và giữ cho bê tông đều ẩm.
• Không sử dụng xi măng làm khô bề mặt.
• Sử dụng vật liệu sạch.