Vật liệu cho bê tông và vữa

.

 Xi măng: Xi măng thương hiệu uy tín, chất lượng cao và có sự cam kết bảo hành sản phẩm của công ty sản xuất. Xi măng được chứng nhận hợp quy sản phẩm QCVN 16-01:2014, hợp chuẩn Xi măng poóc lăng hỗn hợp TCVN 6260:2009 và Xi măng xỉ lò cao TCVN 4316:2007.
 Các sản phẩm Xi măng Tây Đô dạng đóng bao: Dân Dụng, Đa Dụng, PCB40, Export, Export Cao Cấp đều phù hợp sử dụng vào các công trình sử dụng bê tông và vữa đổ tại chỗ cho đổ móng đà, sàn và xây tô.
 Các sản phẩm Xi măng Tây Đô dạng Xá: Xá PCB40, Xá Công nghiệp phù hợp cho các công trình Công nghiệp, trạm bê tông thương phẩm, nhà máy sản xuất Cấu kiện bê tông và gạch không nung. Xá Xỉ lò cao phù hợp để sử dụng gia cố, cải tạo nền đất yếu xung quanh đường hầm, cầu cảng, sân bay và các công trình ngầm. Gia cố nền móng cho các công trình công nghiệp, các nhà cao tầng . . .
 Cốt liệu: Cát đá phải sạch, lượng bùn, bụi sét hay hợp chất hữu cơ không đáng kể. Cát cho vữa và bê tông phải phù hợp theo hướng dẫn của TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
 Nước: Tốt nhất là dùng nước sinh hoạt. Không được dùng nước ao hồ nhiễm bẩn hay nước nhiễm mặn, nhiễm phèn. Nước sử dụng cho bê tông và vữa phải phù hợp với TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.