Xi măng công nghiệp PCB50

Mô tả sản phẩm

Là loại xi măng portland hỗn hợp (PCB), được nghiền mịn từ hỗn hợp clanhke, thạch cao và các loại phụ gia cải thiện tính chất xi măng như: đá vôi, puzzolan . . .

Xi măng Tây Đô công nghiệp PCB50 được sử dụng để sản xuất bê tông chất lượng cao, cho các trạm bê tông thương phẩm, các đơn vị sản xuất bê tông dự ứng lực, cọc bê tông ly tâm và vật liệu không nung . . .

Xi măng Tây Đô công nghiệp PCB50 phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2009