Xi măng công nghiệp PC50

Mô tả sản phẩm

Là loại xi măng poóc lăng PC50 được nghiền mịn từ clanhke với một lượng thạch cao nhất định phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 2682:2009

Xi măng Tây Đô công nghiệp PC50 được sử dụng cho hầu hết các công trình, hạn mục xây dựng khi không có các yêu cầu đặc biệt, sử dụng để sản xuất bê tông các hạng mục cầu, cống, bê tông cường độ cao.