Silo chứa xi măng

Mô tả dịch vụ

Hệ thống Silo chứa xi măng thành phẩm.