Vận chuyển xi măng xá bằng sà lan

Mô tả dịch vụ

Hệ thống vận chuyển và bơm xi măng xá bằng sà lan.