Vận chuyển xi măng xá bằng xe bồn

Mô tả dịch vụ

Hệ thống xe bồn vận chuyển xi măng xá đến các công trình và các tram trộn bê tông.