• Máy nghiền

  • Xuất bao xi măng

  • Nhà máy Xi Măng bên bờ sông Hậu

  • Khu văn phòng

  • Nhà máy nhìn từ trên cao

  • Cổng vào nhà máy

  • Hồ Cá

  • Sân Vườn

    Sân vườn bồ câu sau cơn mưa

  • Silo Xi Măng & Silo Clinker