Xi măng công nghiệp

Xi măng công nghiệp

Xi măng công nghiệp Tây Đô có hai loại: Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB50 và Xi măng poóc lăng PC50

Xi măng công nghiệp PCB50

Là loại xi măng portland hỗn hợp (PCB), được nghiền mịn từ hỗn hợp clanhke, thạch cao và các loại phụ…

Đọc thêm

Xi măng công nghiệp PC50

Là loại xi măng poóc lăng PC50 được nghiền mịn từ clanhke với một lượng thạch cao nhất định phù hợp…

Đọc thêm