Silo chứa xi măng

Hệ thống Silo chứa xi măng thành phẩm.

Đọc thêm

Vận chuyển xi măng xá bằng sà lan

Hệ thống vận chuyển và bơm xi măng xá bằng sà lan.

Đọc thêm

Hệ thống bồ chứa xi măng xá tại công trinh

Cung cấp bồn chứa xi măng xá cho các công trình xây dựng.

Đọc thêm

Vận chuyển xi măng xá bằng xe bồn

Hệ thống xe bồn vận chuyển xi măng xá đến các công trình và các tram trộn bê tông.

Đọc thêm